Loading...

Kurumsal

Vizyonumuz

    Ülkemizin uluslararası düzlemde daha saygın bir konuma erişebilmesi için özellikle teknoloji seviyesi yüksek, temini zor kritik malzemelerde kendi imkanları ile üretebiliyor olması gerektiğinin bilincindeyiz. Bunu başarabilmenin de ancak bu tür malzemelerin milli imkanlarla üretilebilmesine yönelik kapsamlı, büyük yatırımlar yaparak uzun süre azimle ve sabırla çalışmak gerektiğinin farkındayız. Bu farkındalıkla kritik teknolojilerde milli üretime katkı sağlayacak yatırımlarımızı artırıyoruz. Özellikle savunma sanayiinde dışa bağımlılığı en aza indirgenmiş güçlü bir Türkiye hedefliyoruz.

    Bunun yanında da savunma, medikal ve eğitim sektörlerinde kullanılan elektronik malzeme ve yedek parçalarda ürün çeşitliliğini artırarak bu alanlarda faaliyet gösteren kurum ve firmaların kaliteli ve uygun ürünlere rahatlıkla ulaşabilmesini bu vesile ile de toplam kalitenin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.